Utdanne deg innen kundeservice

I takt med verdens digitalisering og den raske teknologiske utviklingen foregår mer og mer på internett. Kjøp og salg av varer og tjenester blir vanligere å gjøre på internett for hver dag som går. Derfor trengs gode folk innen kundeservice som ønsker å lære mer.

Hva er kundeservice?

Helt elementært skal du yte kunden eller forbrukeren en form for service. I enkelte tilfeller må du assistere kunden fysisk, mens i andre sammenhenger må du svare på spørsmål om en kunde har et problem med et produkt eller tjeneste.

Den viktigste erfaringen du kan gjøre deg innen kundeservice er at du ikke kan vite alt. Derfor må du være åpen for stadig å tilegne deg ny og verdifull kompetanse og kunnskap. Det vil skje gang på gang at noen spør deg om noe du ikke har svaret på. I slike tilfeller må du på profesjonelt vis få kommunisert til forbruker at du ikke vet svaret, men at du skal få kontaktet noen som har det, eller finne ut av det selv.

Pålitelighet

Et viktig moment innen kundeservice er pålitelighet. En forbruker ønsker ikke å føle at du lyver til dem. Om det vil ta en uke før ting blir ordnet vil kunden heller høre at det tar en uke, enn et par dager dager.